The Fastest way to create clarity is to take action

AFC2:  

Interim Financial professional die bedrijven/ondernemers ondersteunt en adviseert  met het professionaliseren van de financiële functie binnen hun organisatie door middel van het aanbrengen van structuur, focus, overzicht en inzicht.

De kennis, ervaring en tools waarmee grote ondernemingen hun financiële organisatie runnen ook beschikbaar maken voor kleinere en middelgrote organisaties.

Deskundig, ervaren, betrouwbaar, flexibel, schaalbaar, betaalbaar, toegevoegde waarde op maat voor uw organisatie op gebied van:

  • Controlling (Finance & Business)
  • Business coaching
  • Interim management, finance manager, controller, finance director, CFO

Clarity

Helder hebben hoe je er als organisatie/ondernemer voor staat (gebaseerd op feiten), waar je naartoe wil, wat je hiervoor nodig hebt en hoe je dit gaat realiseren.

Control & 'In Control’

Is vooral bedoeld om condities te creëeren om de mensen in een organisatie te motiveren om beoogde doelen of vooraf afgesproken prestaties te realiseren.

  • Effectieve (wat) en efficiënte (hoe) uitvoering bedrijfsprocessen om bedrijfsdoelen te realiseren
  • Betrouwbare financiële rapportages
  • Voldoen aan geldende wet- en regelgeving
  • In staat om afwijkingen t.o.v. plannen en doelen tijdig te kunnen signaleren en corrigeren.